Recent wetenschappelijk onderzoek in de zorgsector

Artsen en verpleegkundigen op Intensive Care vertoonden tijdens de COVID-periode een verhoogde ratio van burn-out en depressie. Het gevolg een verminderd resultaatniveau bij artsen, patiënten en het zorgsysteem.

Het onderzoek was gericht op
- een verhoogde effectiviteit in de aanpak van burn-out en depressie
- een herstel van een gezonde slaap
- een verbetering van de mentale gezondheid en veerkracht
- het terugdringen van verlies aan medelevend contact met de patiënt
- het voorkomen van secundaire posttraumatische stress

Is het onnodig om nogmaals te stellen dat de moderne geneeskunde er niet in slaagt om stress te voorkomen of te genezen.
Mocht dit zo zijn dan zouden we niet geconfronteerd worden met hoge cijfers in de uitval van artsen en verpleegkundigen in de zorgsector.
U leest hier over een bewezen en onderbouwde techniek die zijn degelijkheid heeft getoond gedurende 4 jaar onderzoek.
We geven u de lijst van recent onderzoek met een korte samenvatting van resultaten en een link naar het volledige document ! 


Klik om de volledige publicaties te lezen op de woorden in oranje en lees het pdf document !

Het hele onderzoeksproject is gestart met het intiatief dat in de Stritch School of Medicine van de Loyola Universiteit, Chicago, USA  artsen in opleiding de TM-techniek werd aangeboden, wetende dat het beroep een goede innerlijke balans vergt.
artikel: Physician, Heal Thyself

samenvatting
Linda Brubaker, MD, decaan van de Stritch School of Medicine: “Artsen die zelfzorg toepassen en stress reduceren zullen waarschijnlijk beter presteren als professionals en meteen hun patiënten inspireren om gezond gedrag te gaan aannemen.” Het initiatief werd genomen om in de opleiding van de Stritch School of Medicine proactief problemen aan te pakken met de introductie van de evidence-based TM-techniek als een keuzevak.
Het keuzevak werd reeds gelanceerd in 2014-2015,als eerste cursus aangeboden in de medicshe opleiding artsen met een instructie in de TM-techniek samen met uitgebreid onderzoek naar deze techniek vanuit verschillende disciplines waaronder neurologie, pathofysiologie, psychiatrie en cardiologie.


In een volgende stap werd de TM-techniek door de American Nurses Association aanbevolen en startte men in 17 klinieken op met het aanleren van de TM-techniek bij verpleegkundigen.
artikel: Stress Reduction with the Transcendental Meditation Program in Caregivers: A Pilot Study
International Archives of Nursing and Health Care (2015)

samenvatting:
Een kosten bespariend programma waar zowel de verpleegkundigen als ziekenhuizen van kunnen profiteren is het Transcendente Meditatieprogramma. Het is een goedkope methodiek die verpleegkundigen hun job kan redden en ziekenhuizen enorm veel geld per jaar kan besparen. Als zelfs maar één verpleegkundige een burn-out met TM zou kunnen voorkomen, zouden de besparingen voor het ziekenhuis het TM-programma voor 60 verpleegkundigen kunnen betalen – een hele afdeling!  Bovendien kan men daarnaast besparen op de kosten voor ziekenhuizen als gevolg van de verminderde kwaliteit van de patiëntenzorg. Onderzoekers concludeerden dat de mate van burn-out die verpleegkundigen ervaren een directe invloed heeft op bvb. de handhygiëne en de frequentie van ziekenhuisinfecties bij patiënten.

De COVID periode was ook de aanleiding om een antwoord te vinden op de hoge werkload gedurende een zeer lange periode en wat artsen en verpleegkundigen op Intensive Care kunnen doen om stand te houden in het performant blijven werken in moeilijke omstandigheden.
Dit onderzoek leidde tot een doorbraak. Het onderzoek liep van 2019 tot 2023. Hieronder kan u de publicaties vinden.
Klik om de volledige publicaties te lezen op de woorden in oranje en lees het pdf document !

“Self-Care Strategies for Professional Development. Transcendental Meditation Reduces Compassion Fatigue and Improves Resilience for Nurses.”
The Journal for Nurses in Professional Development (2019)

samenvatting:
Jennifer Bonamer, PhD, Nursing Professional Development Specialist bij het Sarasota Memorial Health Care System, Florida stelt dat  ''werken met mensen die een trauma hebben opgelopen, uiteindelijk zijn tol eist en compassiemoeheid veroorzaakt". Zij zocht in de literatuur naar methoden voor zelfzorg die verpleegkundigen konden helpen omgaan met burn-out en veronderstelde dat Transcendente Meditatie zou helpen bij het verlichten van compassiemoeheid en hun vermogen zou verbeteren om te herstellen van de uitdagingen van het werk.''
De resultaten toonden aan dat afgestudeerde studenten verpleegkundigen meer aanwezig en evenwichtiger waren en verbetering in hun werk konden merken. Ze genoten ook van een toename van gevoelens van gelukzaligheid, vrede en integriteit.
 

“Heal the Healers: A pilot study evaluating the feasibility, acceptability, and exploratory efficacy of a Transcendental Meditation intervention for emergency clinicians during the coronavirus disease 2019 pandemic”
Journal of the American College of Emergency Physicians Open(2021)

samenvatting:
Artsen werkzaam op een spoedafdeling lopen een risico in hun zorgverlening wanneer ze een hoge vorm hebben van burn-out. Het onderzoek richtte zich op twee doelstellingen, enerzijds de effectiviteit van de TM-techniek in het terudringen van burn-out, slaapproblemen en de mentale gezondheid; anderzijds of de TM-techniek haalbaar is om te beoefenen te midden de drukte van de job op spoed.
TM bleek een veilige, effectieve en haalbare techniek te zijn. 90% rapporteerde dat het haalbaar was om de techniek te beoefenen ondanks het drukke werkschema, 80% was zelfs zeer consistent in de tweemaal daagse beoefening. een significante daling werd vastgesteld inzake minder burn-out, verbeterd slaappatroon en minder angsten. Arsten arpporteerden een heldere focus op het werk, noodzakelijk bij het snel moeten inschatten en beslissen.


"Efficacy of Transcendental Meditation to Reduce Stress among Health Care Workers: a randomized clinical trial"
JAMA Network Open (2022)

samenvatting:
De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) definiëert burn-out als een beroepsziekte ten gevolge van chronische stress op de werkplek die niet met succes wordt beheerd. Strategieën voor het beperken van burn-outs in organisaties hebben een beperkte wetenschappelijke basis als het gaat om benaderingen en methoden. Sommige studies tonen slechts effecten voor een korte termijn.
Deze gerandomiseerde klinische studie is een van de grootste tot nu toe om de praktijk van TM voor stressvermindering onder zorgprofessionals te beoordelen.
De studie was evenwel beperkt in aantal en in tijd om vergelijking te doorstaan met andere studies.

 

In het recente onderzoek van 2023 kreeg men opnieuw het antwoord of zorgverleners tijd vinden om deze techniek te beoefenen. Ruim 80% van de artsen gaf aan consistent de techniek te beoefenen. Waarbij één van de conclusies was dat men zich opnieuw in een situatie bevond van meer effectieve performantie in de job.
“Effects of Transcendental Meditation on Academic physician Burnout and Depression: a mixed methods randomized controlled trial” 
Journal of Continuing Education in the Health Professions, (2023)

samenvatting:
Burn-out bij academisch artsen, evenals de daarmee samenhangende complicaties van depressie, slapeloosheid, waargenomen stress en veerkracht, zijn zowel een individueel als een systemisch probleem. Regelmatige beoefening van de TM-techniek verlicht de burn-out en depressie van academische artsen aanzienlijk. Maar er moeten grotere longitudinale onderzoeken worden uitgevoerd in verschillende medische omgevingen om deze resultaten verder te verifiëren. Het verlagen van slapeloosheid voor artsen kwam overeen met de bevindingen voor TM-beoefenaars uit eerder onderzoek. 


NIEUW : artikel   Physicians burn-out: a global crisis :
"Adressing Clinician Burnout: A Unifying Systems Medicine Model with Meditation as a Heart-Mind Intervention"
Heart and Mind, Vol. XX, Issue XX, 2023 - Editorial (2023)
samenvatting:

Ongeacht hun discipline rapporteert meer dan 50% van de artsen ten minste één symptoom van burn-out. (VS 2023). Dit is tweemaal het percentage van de algemene bevolking. Minder dan de helft van de artsen was tevreden over de balans tussen werk en privé. De WHO verklaarde spiritualiteit al in 1995 tot een onderdeel van de algehele gezondheid strategie. 
Artsen zien regelmatig dimensies van spiritualiteit over het hoofd als ze kijken naar de gezondheid van anderen – of zelfs van zichzelf. Een experten panel concludeerde dat het integreren van spiritualiteit in de gezondheidszorg de geestelijke gezondheid en het welzijn van zorgverleners, patiënten en de volksgezondheid zou verbeteren.
Het McKinsey Health Institute beveelt zijn klanten bij de overheid, het bedrijfsleven en organisaties een gemoderniseerd begrip van gezondheid aan dat vier dimensies omvat: fysiek, mentaal, spiritueel en sociaal. Lees verder!


 

Meetbare resultaten van de impact van onze technieken in beroep en privé

Hersencoherentie, de basis van uw succes.

Maximale performantie en excelleren door:
 

  • Totale coherentie van de hersenen = uniek - onderaan de pagina een video
    je ziet hoe de TM techniek binnen de 6 seconden een reactie geeft in de hersengolven
  • Prefrontale cortex activeren
  • Kritisch denken en beslissingsvermogen
  • Emotionele intelligentie

    !  Klik voor meer toelichting op de woorden in oranje voor een pdf document met meer toelichting. !

De missie van Succes zonder Stress?

Hersencoherentie effect : zie onderstaande video.

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven voor gratis workshop

Maak nu kennis met onze opleidingen en schrijf je in voor een gratis inspiratieworkshop in jouw regio.
Thank you. Your message has been sent.
Meer succes

Teken hier in voor een gratis vrijblijvend webinar. Deze meditatie is helemaal anders dan de gekende meditatie- en relaxatietechnieken. Bereik een dieper niveau van rust en herstel wat leidt tot beter presteren.

Ja, ik wil meer succes zonder stress