Succes zonder stress

bedrijfsleiderszelfstandigen en vrije beroepen

Leiderschap & Bewustzijn Bewustzijn, een nieuw paradigma

The world needs better leaders, to validate human capital.

 

If the rate of change on the outside exceeds the rate of change on the inside, the end is near.
Jack Welch


Meer en meer ondernemers klagen over de complexiteit en snelheid van veranderingen in de economisch-financiële wereld, in het gedrag van de consument en de beslissingen van de politiek. "Het is hectisch", zeggen ze.

Staat Leiderschap hier dan op zijn plaats? Ja en neen.
Als leiderschap zich blijft situeren op het niveau van intellect en emotie (trainig, vaardigheden, mentale inzichten) dan laten we de dieper gelegen bron van mogelijkheden onbenut. Intuïtie aanscherpen, perceptie uitklaren en het eigen ik-zijn verdiepen. Dit laatste kan enkel via het verhogen van bewustzijn.

Ik parafraseer Einstein dan toch maar eens om het helder te duiden:
"
Een goed idee om elk obstakel op te lossen heeft te maken met ons ‘innerlijk Zijn’. "
“ We kunnen problemen niet oplossen door op dezelfde manier te denken als toen we ze creëerden.”

En ik voeg er aan toe:
" We kunnen niet evolueren als mens en ondernemer door dezelfde te blijven die we altijd zijn.
   Dat is een illusie, en dat weet iedereen. Je verandert altijd een stukje meer.
   De vraag is nu of je tevreden bent met een stukje meer of wil je het maximum er uit halen? "

Daarom moeten we met zijn allen een stap zetten.
De term 'paradigma' in de betekenis van 'tijdsgebonden maatschappelijke/wetenschappelijke mentale ingesteldheid' is hier op zijn plaats.
Het is tijd - willen we in staat zijn om mee te evolueren met de maatschappelijke en wetenschappelijke veranderingen - om onze mentale ingesteldheid
op een ander en hoger niveau te tillen. Dat van bewustzijn

 

Draag zorg voor het menselijk kapitaal van jou zelf en je medewerkers. 

 

Ontwikkeling van leiderschap door ontwikkeling van bewustzijn.

Wat is ontwikkeling van bewustzijn?
Auteurs beschrijven het als een holistische transformatie van persoonlijkheid én mentale structuur die de grondslag legt voor denken en gedrag. De benadering van het ontwikkelen van bewustzijn kan als fundamenteler worden gezien dan leiderschapstraining gericht op het verwerven van nieuwe conceptuele begrippen of gedragsvaardigheden. Het kan op zijn minst een welgekomen aanvulling zijn op de gangbare opleidingen.
De grote behoefte aan het inbrengen van het element bewustzijn werd opgemerkt door Kegan, die argumenteerde dat de mentale eisen van het moderne leven & werken niet alleen " een nieuwe reeks vaardigheden" vereisen, maar dat er nood is aan "het nemen van een nieuwe drempel richting bewustzijn".

Kegan, R. "In over our heads: The mental demands of modern life". Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994

Er is meer nodig.
Zelfs als nieuwe organisatievormen verwachtingen met zich meebrengen dat alle leden in de organisatie met meer persoonlijke autonomie en meer echte samenwerking zullen moeten functioneren, merkte Kegan op dat deze 'verwachte' gedragingen op dit moment de capaciteit van niveau van ontwikkeling van veel volwassenen te boven gaat.
De verwachting dat werknemers zelf initiatief nemen, zelfcorrigerend zijn en in staat om de hele organisatie in zijn totaal functioneren te begrijpen, wordt niet ingelost door alleen maar vaardigheden die kunnen worden aangeleerd. Het vereist veel meer een kwalitatieve ontwikkeling of 'herordening' van het mentale vermogen inzake complexiteit.

Onderzoek.
In een studie in Noorwegen rapporteerden top level managers vaker ervaringen van transcendentie in vergelijking met een controlegroep. Deze ervaringen - op basis van de techniek van transcendente meditatie - waren gecorreleerd met fysiologische metingen van grotere ordelijkheid in het functioneren van de hersenen en in hogere niveaus van moreel redeneren.
Mensen in het bedrijfsleven zijn misschien wel conceptueel bekend met dergelijke ervaringen maar missen de systematiek om deze ervaringen op toe roepen. 
Naast het onderzoek dat de TM-techniek associeert met ontwikkelingsverandering hebben we ook interesse in deze techniek voor zijn theorie van hogere bewustzijnstoestanden, die we kunnen  relateren aan ontwikkelingsmodellen uit de Westerse psychologie.

Harung, H.S., Heaton, D.P., and Alexander, C.N.  "A Unified Theory of Leadership: Experiences of higher states of consciousness in world-class leaders".
Travis,F., Harung, H.S., and Blank, W. "Higher development and excellence in leadership: toward a brain measure of managerila capacity".
Leadership & Organizational Development Journal, 1995, 16:44-59.

 

Een getuigenis van David Bishop, 
voormalig president of Sony Pictures Home Entertainment

TM en groeien naar Emotionele Intelligentie.
(The Art of Developing Emotional Intelligence)

De evidentie neemt toe dat voor iedereen die in zijn job leiderschap uitoefent of ernaar streeft leiderschap te ontwikkelen, de Transcendente Meditatie-techniek een vitaal onderdeel kan zijn bij het maximaliseren van iemands effectiviteit.
In mijn eigen carrière bleek mijn TM-praktijk van onschatbare waarde te zijn. Hier is een deel van wat ik heb meegemaakt, inclusief onderzoek dat laat zien hoe TM helpt bij het ontwikkelen van de kwaliteiten die men nodig heeft voor leiderschap.

lees meer

referenties in het artikel:
1.“Transcendence: Healing and Transformation Through TM”, en ''SUPER MIND: How to Boost Performance and Live a Richer and Happyer Life Through Transcendental Meditation''  klik hier
2.''Transcendental Experiences during Meditation'', gepubliceerd in Annals of the New York Academy of Sciences (2014). klik hier

 

Onderzoek bij Top
Management Teams

 

Case Studies

In een Onderzoek bij drie Europese topmanagementteams - die de TM-techniek introduceerden als een management development programma - vond men dat deze benadering managers toegang geeft tot  innerlijke latente capaciteiten en perfect voldoet aan de in de literatuur beschreven criteria voor effectief management en teamontwikkelingsprogramma's.

De gerapporteerde persoonlijke voordelen waren onder meer verhoogde alertheid, wakker en helder denken, meer energie, meer veerkracht in stressvolle situaties, verbeteringen in de fysieke en mentale gezondheid, evenals een grotere effectiviteit in de taak en rol. De managers melden spontane gedragsveranderingen, indicatief voor toenemende integratie van schijnbaar tegengestelde kenmerken, wat tekenen zijn van evenwichtige rijping, kenmerkend voor hogere stadia van menselijke ontwikkeling.

Deelnemers vertelden ook hoe hun nieuwe vaardigheden om vertrouwen en acceptatie op te bouwen, de communicatie te verbeteren en conflicten op een positieve manier op te lossen leiden tot overeenkomstige verbeteringen in interpersoonlijke en teamrelaties.

Schmidt-Wilk, J. 2000. Consciousness-based management development: Case studies of International top management teams. Journal of Transnational Management Development 5: 61–85.

 

Een casestudy van één van deze topmanagementteams illustreert verder hoe deze meditatie techniek de psychologische ontwikkeling in een specifieke managementcontext bevordert. Doorheen hun langdurige praktijk van het TM-programma ontwikkelde leden van een Zweeds topmanagement team essentiële leiderschapsvaardigheden, waaronder zelfbewustzijn, begrip voor de standpunten van anderen, systemisch denken, innovatief probleemoplossend en proactief gedrag.

Hun innerlijke groei stelde hen in staat om uitdagingen aan te gaan op manieren die voorheen niet mogelijk waren voor hen: van een beperkte focus op zelf- en afdelingsbescherming naar een collaboratief cross-functioneel perspectief, en vervolgens dat cross-functionele te sturen via uitwisseling in de richting van het vervullen van een gemeenschappelijk strategisch doel.

Schmidt-Wilk, J. 2003. TQM and the transcendental meditation program in a Swedish top management team.  TQM Magazine, 15: 219–229.

Wat zijn meetbare resultaten voor uw bedrijf?

2 x
minder ziekte dagen
6 x
minder afwezigheden
9 x
meer loyauteit
31 %
meer productiviteit
55 %
meer creativiteit

Recente publicaties of getuigenissen

 

Harvard Business Review

Kan Transcendente Meditatie echt stress op de werkvloer verbannen ?

 

Volgens de Health and Safety Executive (https://www.hse.gov.uk/) waren stress, depressie of angst verantwoordelijk voor 50 procent van alle werkgerelateerde gezondheidsproblemen in 2020/21. Terwijl werkgevers de verantwoordelijkheid hebben om voor hun personeel te zorgen, is er een discrepantie.

Volgens MIND* zegt 30 procent van het personeel dat ze niet in staat zouden zijn om openlijk met hun lijnmanager te praten als ze zich gestrest voelen, terwijl 56 procent van de werkgevers meer zou willen doen om het welzijn van het personeel te verbeteren.
* https://www.mind.org.uk/workplace/mental-health-at-work/taking-care-of-your-staff

Ter ere van het feit dat de maand April de Stress Awareness Month is, is het belangrijk om de impact van stress op de fysieke en mentale gezondheid van mensen te benadrukken.

Transcendente Meditatie, zoals onderwezen door Maharishi Mahesh Yogi, is een eenvoudige, natuurlijke, moeiteloze techniek die twee keer per dag gedurende 20 minuten wordt beoefend. Komende vanuit een oude traditie van enkele duizenden jaren en op vandaag gevalideerd door meer dan 350 getoetste wetenschappelijke onderzoeken, is TM opmerkelijk effectief in het helpen mensen met stress en angst om te gaan.

TM is geen religieuze praktijk, noch een filosofie.

Wereldwijd hebben tien miljoen mensen Transcendente Meditatie geleerd, waarvan ongeveer 250.000 in het VK. TM is een mentale techniek die iedereen kan leren. Het is geen reeks overtuigingen, een filosofie, een levensstijl of een religie. Het wordt gegeven door gecertificeerde TM-leraren en wekt een staat van innerlijke stilte en vrede op. Comfortabel zittend met gesloten ogen kan het overal worden beoefend, zelfs in een trein, vliegtuig of taxi.

Stress op de werkvloer, veroorzaakt door factoren zoals werkeisen, gebrek aan ondersteuning, kantoorpolitiek, pesten en een verandering van rol, kan van invloed zijn op productiviteit, ziekteverzuim, personeelsverloop en welzijn.Uit onderzoek van de liefdadigheidsinstelling MIND voor geestelijke gezondheid bleek dat 42 procent van de mensen had overwogen ontslag te nemen toen hen werd gevraagd hoe stress op de werkplek hen beïnvloedde.

TM op de werkvloer

Dr. Elizabeth Young, een huisarts in Noord-Londen, zegt: “Ik beveel TM al sinds 1984 aan patiënten aan en merk dat mensen baat hebben bij deze eenvoudige, natuurlijke, moeiteloze techniek. Het geeft mensen toegang tot een staat van diepe rust, vergelijkbaar met het effect van een goede nachtrust, zodat genezing op een diep niveau kan plaatsvinden. De angst vermindert en mensen kunnen therapie beter gebruiken. Ik heb ontdekt dat mensen medicatie kunnen verminderen als ze de techniek twee keer per dag oefenen.”

Voormalig consultant, Nigel Barlow, heeft ontdekt dat het beoefenen van de TM techniek hem enorm heeft geholpen om onder druk het hoofd koel te houden, beslissingen te nemen met gevoel voor perspectief en om zijn batterijen weer op te laden. "Mijn leven als professionele spreker voor bedrijfsleiders over de hele wereld kan als stressvol worden beschouwd", zegt hij, "Ik spreek voor een groot publiek, maar de praktijk van TM heeft me geholpen om de uitdaging bijna zonder stress aan te gaan. TM geeft je een onzichtbaar schild van vertrouwen en kalmte, zelfs onder extreme druk.”

Mark Wilson, CEO van Intelligent Land Investment Group, zegt: “Elke keer als ik op een conferentie praat, geeft 20 minuten TM me vertrouwen en plaatst me in wezen in de zone. Ik vind het van onschatbare waarde voor deze situaties. Elke stressvolle situatie waarvan ik weet dat ik er naartoe ga, doe ik vooraf aan TM. Ik gebruik het ook voor een partijtje golf en merk dat het helpt om te ontspannen en mezelf te centreren.”

John Gray, Senior Business Analyst bij Aggreko, voegt toe: “Wat ik zo leuk vind aan TM is dat ik geen werk mee naar huis neem. Als ik thuiskom van mijn werk en mediteer, worden alle zorgen of angsten die ik overdag heb opgepikt, weggenomen en heb ik de vrijheid om een ​​ontspannende nacht te hebben.”

Deze techniek biedt meer voordelen dan standaard meditatiepraktijken en zou door HR-professionals moeten worden benut bij het ontwikkelen van welzijnsstrategieën op de werkplek.

Bron: Harvard Business Review, Apr 8, 2022,  Amelia Brand |  | News, Wellbeing News

Getuigenissen van klanten

Ik leid mijn bedrijf op een veel daadkrachtigere wijze die mijn medewerkers ook als héél positief ervaren
Giovanni Bauwens
Zaakvoerder interieuratelier
Ik heb het gevoel dat het me helpt tijdens de drukte en de stress, een kalmte te bewaren, die ervoor zorgt dat ik alles wat neutraler bekijk
Frank Plaschaert
Directeur internationaal consulting bedrijf
meditatie en hersenfunctioneren

Investeer in Brain Power, de motor voor succes.

Kies voor een natuurlijke upgrade van uw menselijke computer

Verhoogde hersencoherentie is de enige tool voor hoger bewustzijn en groei in performantie

Begrijp dat onze staat van bewustzijn bepalend is voor stagnatie of groei.
Kennis door intellect, wilskracht vanuit energie, ze zijn slechts een functie van onze toestand van bewustzijn.


Hoger bewustzijn alleen kan verruimen en vernieuwen.
Velen beperken zich tot het herschikken van dezelfde puzzel.

Wie zijn we

Onze expertise

CurenhuysBewustwording BV

Gecertificeerde leraren Transcendente Meditatie
Opgeleid aan het Brain Research Institute in Iowa

onze professionele achtergronden:
Lic. Kinesitherapie - Psychotherapeut
specialisaties 'Kracht van het Denken', 'Tao-coaching', 'Kinesiologie', 'Certified Yoga Asanas' teacher
Algemeen directeur zorgsector
Award Innovatie Zorg, Award Zorgzaam Personeelsbeleid, gastcolleges KULeuven managementvaardigheden, bestuurder Groep Intro
 

Over ons
sabine plasschaert en paul nieuwdorp

Inschrijven voor gratis workshop

Maak nu kennis met onze opleidingen en schrijf je in voor een gratis inspiratieworkshop in jouw regio.
Thank you. Your message has been sent.
Meer succes

Teken hier in voor een gratis vrijblijvend webinar. Deze meditatie is helemaal anders dan de gekende meditatie- en relaxatietechnieken. Bereik een dieper niveau van rust en herstel wat leidt tot beter presteren.

Ja, ik wil meer succes zonder stress