Vanwaar komt de interesse van de bedrijfswereld?

De realiteit: een uitdagende competitieve omgeving

·        Veeleisend en intens werken

·        Lange uren werken

·        Vervagen van onderscheid werk- en privétijd

·        Verdwijnen van face to face contacten

·        Toename van technologisch ondersteunde interacties (email, smartphone,..)

·        Verwachting van constante beschikbaarheid

·        Overbelasting van aandacht en informatie




Permanente blootstelling aan stress en uitputting van het zenuwstelsel 

Prijskaartje
: verlies van concurrentievoordeel

·        Afname van concentratie, creativiteit en beslissingsvermogen

·        Toename van vermoeidheid, absenteïsme en turnover personeel

·        Korte aandachtspanne, vatbaar voor fouten en emotionele uitputting

·        Gebrek aan productiviteit


Dit overzicht is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Getuigenissen

Meer succes

Quote klant: "Ik heb al zoveel trainingen gevolgd die me handen vol geld gekost hebben. Zonder resultaat. Maar deze opleiding werkt echt, eindelijk !

Ja, ik wil meer succes zonder stress