Stress en burn-out: een antwoord out of the box.

Stress en burn-out worden een zorgwekkende hype in onze professionele levenssfeer. Het aanbod is groot en divers. En toch, het huidig aanbod is niet in staat het tij te keren.

Wij brengen ‘een antwoord out of the box’:onze techniek werkt vanzelf, zonder concentratie, zonder beheersen van gedachten of gevoelens. Iedereen kan het moeiteloos leren en het geeft meteen resultaat. Omdat het in vele landen ter wereld al succesvol wordt toegepast, willen wij dit unieke aanbod nu ook in België in het professionele leven binnenbrengen.

Verhoog je profiel van leiderschap

80% van leidinggevenden gebruiken niet hun volledig potentieel. Onze opleiding zorgt voor een verbetering van het functioneren van de basistool: onze hersenen. Dit is het enige consistente antwoord op de toename aan complexiteit in de wereld en het kritisch kunnen aanpassen van de organisatie aan de sneller wisselende vereisten voor succes. Leer moeiteloos functioneren vanop het hoogste niveau van zelfontwikkeling.

 • Dr. Charlotte Bech
  Deze techniek weerhield vele personeelsleden van een langdurig ziekteverlof. Werknemers werden heel wat lijden bespaard en voor het bedrijf was het een besparing op uitgaven van ziektedagen en vervangingen. Het werd een win-win.
  Dr. Charlotte Bech
  Bedrijfsarts
 • R.W. Montgomery Jr.
  TM werd aangeboden aan iedereen van het management die interesse had. De productiviteit nam duidelijk toe en het absenteïsme en het aantal ziektedagen nam duidelijk af.
  R.W. Montgomery Jr.
  H.A.Montgomery Company
 • Bud Liebler
  TM was voor mij  persoonlijk heel verrijkend, en het stelde me in staat om succesvol en toch in evenwicht de honderden beslissingen per dag te nemen en toch oog te blijven hebben voor mijn medewerkers
  Bud Liebler
  voormalig Vice President Daimler/Chrysler USA
 • Dr. K. Epplet
  TM is duidelijk de meest effectieve meditatie techniek om angst en stress te verminderen
  Dr. K. Epplet
  Stanford Research Institute
 • Dr. N. Rosenthal
  Geen enkele andere stress management techniek komt ook maar in de buurt van de hoeveelheid harde gegevens die de TM techniek kan voorleggen in het doen afnemen van stress.
  Dr. N. Rosenthal
  Managing Director US National Institute of Mental Health