Collectieve Preventie

Burn-Out Preventie Programma (BOPP).

Iedereen wordt zich meer en meer bewust van de negatieve impact van stress en burn-out op werk en privéleven.

De kostprijs van deze fenomenen zoals het aantal ziektedagen en (tijdelijke) vervangingen zijn een grote kost voor het bedrijf, de mens zelf én de maatschappij. De overheid is zich bewust van dit gegeven en heeft maatregelen genomen om de stress op het werk preventief aan te pakken door de werkgever te verplichten een effectieve aanpak te bieden aan het personeel van het bedrijf.

De preventiegedachte leidt tot de zoektocht om individueel of collectief te zorgen voor het tijdig en voldoende weerstand bieden tegen de negatieve effecten van stress en burn-out op de werkvloer.

De effecten van ons programma zijn voldoende aangetoond in het bedrijfsleven wereldwijd. Wil men het maximum resultaat dan blijkt dat de collectieve aanpak de meest effectieve is.

Bij een collectieve aanpak wordt vooraf met de bedrijfsleiding de voorwaarden vastgelegd tot deelname en kunnen parameters worden bepaald voor de meting van impact van het programma op factoren zoals terugdringen van aantal ziektedagen, daling van absenteïsme, daling ziektekosten, …

Resultaat: op afzienbare termijn spreken van een ‘gezonde werkomgeving’, zoals recent gedefinieerd door de Europese en Belgische regelgeving rond preventie van stress op het werk.

Bronnen

De effecten van dit programma zijn voldoende aangetoond in het bedrijfsleven wereldwijd. Op afzienbare termijn kan men spreken van een ‘gezonde werkomgeving’.

  • Japanese Journal of Industrial Health 32: 656, 1990.
  • Anxiety, Stress and Coping: An International Journal 10: 341–350, 1997.
  • International Journal of Neuroscience. 2006 Dec. 116(12):1519-38
pic_preventie
  • R.W. Montgomery Jr.
    TM werd aangeboden aan iedereen van het management die interesse had. De productiviteit nam duidelijk toe en het absenteïsme en het aantal ziektedagen nam duidelijk af.
    R.W. Montgomery Jr.
    H.A.Montgomery Company

ik schrijf mij nu in voor het programma: BOPPIk kom in aanmerking voor de KMO portefeuille